Lightning Ward I

Gem Tier I

+3% Lightning Damage Absorption.

Grants Affixes
Affix ID: LightningWard1 Modifiers
  • +3% Lightning Absorption
Tier I Condition: Equipped Item Compatible With: Chest, Helmet, Gloves, Pants, Shoes, Ring, Amulet, Earring Exclusive Labels: Gem